Naujienos

Kviečiame tapti Lygtinio paleidimo iš Panevėžio pataisos namų komisijos nariais

2022-04-20

     2022 m. birželio mėnesį bus atnaujinama Lygtinio paleidimo iš Panevėžio pataisos namų komisijos (toliau – Komisija) sudėtis. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos sudarymo tvarką, funkcijas ir teises, darbo organizavimo tvarką nustato Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatai, patvirtinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatų patvirtinimo“.

 

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 164 straipsnio 1 dalies nuostatomis Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau – Komisija) yra sudaromos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus įsakymu iš Kalėjimų departamento, pataisos įstaigų darbuotojų, probuotojų, asociacijų, religinių bendruomenių ar religinių bendrijų atstovų ir (ar) savanorių, kitų fizinių ir juridinių asmenų (toliau – Visuomenės atstovai).

 

     Maloniai kviečiame minėtų institucijų, organizacijų vadovus deleguoti savo atstovus į Komisijos sudėtį. Taip pat laukiami ir savanoriai, pageidaujantys aktyviai dalyvauti nuteistųjų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų procese.

 

     Planuojamas komisijos nario darbo krūvis – preliminariai 1-2 posėdžiai (posėdžio trukmė – apie 2-3 val.) per mėnesį. Komisijos nario veikla neatlygintina.

 

     Kandidatai turi iki 2022 m. gegužės 4 d. pateikti raštišką prašymą Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus vardu (prašymas gali būti laisva forma), taip pat pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kuriame prašytume nurodyti savo profesinę patirtį.

Teikiamuose dokumentuose būtina nurodyti:

-     vardą ir pavardę;

-     asmens kodą;

-     gyvenamąją vietą;

-     eitas pareigas ir tarnybos valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose laikotarpį;

-     deleguojančios institucijos (jeigu yra) pavadinimą, kodą, adresą;

-     pataisos įstaigą, kurioje veikiančios Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nariu pretendentas gali būti;

-     savo kontaktinius duomenis.

Asmenys, pageidaujantys tapti Komisijos nariais, taip pat turi pateikti pasirašytą rašytinį sutikimą dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo.

 

     Rekomenduojamas rašytinio prašymo ir sutikimo dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo formas pridedame.

 

     Dokumentus galima atsiųsti el. p. paneveziopn@paneveziopn.lt .

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. balandžio 20 d. 14:04