Naujienos

Atidaryti Pusiaukelės namai

2021-11-17

     Panevėžyje duris atvėrė Pusiaukelės namai nuteistiesiems. Tai specialus Panevėžio pataisos namų padalinys, kuriame nuteistieji bus intensyviai rengiami paleidimui iš įkalinimo įstaigos. Panevėžyje įsikursiantys Pusiaukelės namai skirti dvidešimčiai nuteistųjų – vyrams ir moterims.

     Pasak teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos, šiandien atveriamos 5-ųjų Pusiaukelės namų durys, o esama patirtis atskleidžia, kad pusiaukelės namai – tai labiausiai pasiteisinęs bausmės atlikimo modelis, kai taikomi nauji  veiksmingi  resocializacijos metodai padeda žmogui greičiau keisti gyvenimo būdą ir grįžti į visuomenę.

     „Mūsų tikslas – plėsti pusiaukelės namų tinklą, ypatingą dėmesį skirti regionams, užtikrinant kad asmenys galėtų integruotis į visuomenę arčiau gyvenamosios vietos. Lietuvos ir užsienio šalių praktika atskleidžia, kad Pusiaukelės namai – tai tarsi tarpinė stotelė tarp įkalinimo įstaigos ir laisvės, kuri leidžia kurti saugesnę visuomenės aplinką ir užtikrina ženkliai mažesnį pakartotinį nusikalstamumą“, – akcentuoja teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska.

     Nuteistieji gyventi Pusiaukelės namuose atrenkami pagal griežtus LR bausmių vykdymo kodekse numatytus kriterijus, šią atranką vykdys Kalėjimų departamento direktoriaus sudaryta komisija. Į Pusiaukelės namus paprastai perkeliami lengvajai grupei priskirti nuteistieji, kurie atitinka visus šiuos kriterijus: yra atlikę ne mažiau kaip ketvirtadalį bausmės, iki galimo lygtinio paleidimo liko ne daugiau kaip vieneri metai, vykdo individualiame socialinės reabilitacijos plane nustatytas priemones, jų nusikalstamo elgesio rizika yra žema arba akivaizdžiai sumažinta, neturi galiojančių nuobaudų, laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu nebuvo perkelti iš atviros kolonijos ar pusiaukelės namų į pataisos namus dėl teisės aktų pažeidimų.

„Pusiaukelės namuose gali gyventi nuteistieji, kurie iš tiesų nori integruotis, dirbti, atlyginti žalą. Čia apgyvendinti žmonės privalo dirbti arba mokytis, taip pat vykdyti jiems nustatytas socialinės reabilitacijos priemones. Pagal įstatymus jie galės išvykti už pusiaukelės namų ribų tiek į darbą, tiek į gydymo ar mokymo įstaigas, turės galimybes pasinaudoti kitomis viešomis paslaugomis“, – sako Kalėjimų departamento direktorius Virginijus Kulikauskas.

Pusiaukelės namuose bausmę atliekantys nuteistieji gali be apribojimų naudotis pinigais, privalo patys apsirūpinti maistu, drabužiais, avalyne ir higienos priemonėmis. Nuteistiesiems leidžiama turėti mobilųjį telefoną, kompiuterį, televizorių, naudotis internetu. Savaitgaliais jie gali išvykti į namus ar aplankyti artimųjų giminaičių.

Panevėžyje Pusiaukelės namai įsikūrė trijų aukštų pastate, kuriame įrengti 9 gyvenamieji kambariai nuteistiesiems. Antrajame ir trečiajame pastato aukštuose įrengta po 4 gyvenamuosius kambarius, kuriuose įsikurs po 2 ar 3 nuteistuosius, taip pat yra bendro naudojimo patalpos: virtuvėlės-valgomieji, sanitarinės patalpos – tualetai, dušai, prausyklos. Numatoma, kad vyrai ir moterys gyvens atskiruose pastato aukštuose. Pirmasis pastato aukštas pritaikytas neįgaliems nuteistiesiems gyventi.

     Panevėžio Pusiaukelės namuose dirbs 4 socialiniai darbuotojai, kurie kartu su nuteistuoju kiekvieną savaitę planuos nuteistojo darbus ir užduotis, užimtumo veiklas, pasimatymus, išvykas už Pusiaukelės namų ribų, konsultuos nuteistuosius, teiks jiems įvairią socialinę pagalbą. Taip pat čia lankysis ir nuteistuosius konsultuos Panevėžio pataisos namuose dirbantys psichologai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir savanoriai, nuteistųjų priežiūros funkcijas atliks pataisos namų Saugumo valdymo skyriaus pareigūnai.

     Netinkamai besielgiantys, be pateisinamų priežasčių nedirbantys ar nesimokantys, taip pat keliantys pavojų kitiems asmenims nuteistieji iš pusiaukelės namų grąžinami į pataisos namus.

  
 
Informacija atnaujinta 2021 m. lapkričio 17 d. 17:18