Naujienos

Apžvalga ir rekomendacijos dėl nuteistųjų švietimo ir mokymo proceso tobulinimo

2019-06-03

Apžvalga ir rekomendacijos dėl nuteistųjų švietimo ir mokymo proceso tobulinimo

 

     Susisteminus projekto „Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija“ dalyvių žinias ir patirtį, įgytą darbo stebėjimo vizitų Norvegijos ir Vokietijos įkalinimo įstaigose ir kitose švietimo (mokymo) paslaugas nuteistiesiems teikiančiose organizacijose metu, parengtas projekto kognityvinis produktas – Apžvalga ir rekomendacijos dėl nuteistųjų švietimo ir mokymo proceso tobulinimo (toliau – Rekomendacijos).

  

    Rekomendacijose pateikta informacija apie švietimo sistemas lankytose šalyse, nuteistųjų švietimo proceso organizavimą, jo finansavimą, vizitų metu stebėtas nuteistųjų švietimo (mokymo) veiklas, identifikuotas specifines darbo su nuteistaisiais formas ir metodus, nuteistųjų motyvacijos mokytis stiprinimo priemones ir kt. Rekomendacijose taip pat užfiksuoti vizito dalyvius priėmusių užsienio pataisos įstaigų dirbančiųjų pastebėjimai dėl nuteistųjų ugdymo proceso privalumų ir trūkumų, pozityvios nuteistųjų švietimo praktikos ir pan. bei pačių vizitų dalyvių pastebėjimai, pasiūlymai. Rekomendacijose pateikta ir pagrindinė informacija apie vizito metu aplankytas įstaigas (nuteistųjų laikymo sąlygas, dienotvarkę ir pan.), nes įkalinimo įstaigos specifika paprastai lemia ir nuteistųjų mokymo proceso organizavimo ypatumus (skirtumus). Kiekvieno šių Rekomendacijų poskyrio, kuriame aprašoma vizitų dalyvių įgyta patirtis, pabaigoje pateikiami pasiūlymai nuteistųjų švietimo ir mokymo procesui tobulinti, tačiau jie neturėtų būti skaitomi atskirai nuo darbo stebėjimo vizitų dalyvių patirties aprašymo, nes yra neatskiriama vizitų metu įgytos patirties dalis. Pasiūlymai nuteistųjų švietimo ir mokymo procesui tobulinti suformuluoti labiau atsižvelgiant į įstaigos, kuriose dirba ir įgytą patirtį gali pritaikyti Projekto dalyviai, specifiką, tačiau kitos nuteistųjų švietimą (mokymą) organizuojančios ar vykdančios institucijos, taip pat ir nuteistųjų švietimo politikos formavimo srityje veikiančios institucijos, gali pasinaudoti ir kita Rekomendacijose užfiksuota užsienio kolegų teigiama veiklos patirtimi, atsižvelgdamos į savo poreikius, turimus įgaliojimus ir galimybes.

  

     Su pirmiau minėtomis Rekomendacijomis galite susipažinti čia:

  

Rekomendacijos dėl nuteistųjų švietimo ir mokymo proceso tobulinimo

  

Projektui „Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Projekto veikla yra finansuojama iš Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šiame straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

 

 

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. birželio 3 d. 16:17
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos