Direktoriaus einamųjų metų tarnybinės veiklos užduotys

PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 

EDVARDO NORVAIŠO 

2021 METŲ TARNYBINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

 

  1. Užtikrinti Europos Sąjungos fondų lėšų tinkamą panaudojimą įstaigos infrastruktūrai modernizuoti.
  2. Siekiant užtikrinti intensyvų nuteistųjų parengimą paleidimui iš pataisos įstaigų, įkurti Pusiaukelės namus Panevėžio pataisos namuose.
  3. Užtikrinti nuteistųjų resocializacijos proceso plėtrą Panevėžio pataisos namuose.
  4. Pagerinti įstaigos kriminogeninę būklę.
  5. Tobulinti vidaus kontrolės sistemą, optimizuoti įstaigos veiklą, išteklių valdymo procesus ir užtikrinti skaidrų bei racionalų išteklių panaudojimą.
Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 29 d. 08:42

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?