Resocializacijos skyrius

 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

 Resocializacijos skyriaus uždaviniai yra:

 

Resocializacijos skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 26 d. 09:56