Vita Balčiūnienė, Irma Valentinavičienė, Sigita Rutkauskienė, Lina Trofimova, Ona Breskuvienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 26 d. 10:02