Inga Bagdonavičiūtė

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Išsilavinimo reikalavimai:

– aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis:

– teisė;

Darbo patirties reikalavimai:

– teisinio darbo patirtis;

-   darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

-   gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

- Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.

- Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

- Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

- Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

- Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.

- Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.

- Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

- Vykdo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos Panevėžio pataisos namuose komisijos (toliau – komisija) sekretoriaus funkcijas.

- Tvirtina dokumentų, esančių nuteistųjų bei suimtųjų asmens bylose, kopijas, nuorašus ar išrašus.

- Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 26 d. 09:41