Aušra Butnorienė, Aušra Bložienė, Asta Nerlikaitė, Giedrė Kairienė, Asta Kavaliauskienė, Erika Baškauskienė, Aušra Jankevičienė,

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 26 d. 10:03