Idita Mekuškienė, Daiva Vitunskienė, Inga Baublienė, Aušrinė Pleškutė, Ineta Kalibatienė, Jolanta Korkozevičienė, Daiva Petrošienė

 

     

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 26 d. 10:03