Komisijos, darbo grupės

Siekiant eliminuoti bet kokias korupcijos pasireiškimo prielaidas pataisos įstaigoje vykstančiuose procesuose bei užtikrinti įstaigos veiklos skaidrumą, daugelyje įstaigos veiklos sričių yra taikomos kolegialių sprendimų priėmimo procedūros. Šiam tikslui pasiekti Panevėžio pataisos namuose sudaryta daugiau nei trisdešimt įvairių komisijų, darbo grupių ir pan. Svarbiausios jų:

 

Panevėžio pataisos namų ūkinė ir finansinė veiklos komisija. Tai nuolat veikianti komisija, kuri nagrinėja bei teikia siūlymus dėl įstaigoje svarbių finansinių (biudžeto sąmatų tvirtinimo ir tikslinimo), ūkinių klausimų bei priedų ir priemokų nustatymo darbuotojams.

Panevėžio pataisos namų valstybės tarnautojų prašymų, leisti dirbti kitą darbą ir informacijos nagrinėjimo komisija. Tai nuolat veikianti komisija, skirta svarstyti įstaigos valstybės tarnautojų prašymus dirbti kitą darbą.

Panevėžio pataisos namų viešųjų pirkimų komisija. Tai nuolat veikianti komisija, organizuojanti ir vykdanti viešuosius pirkimus įstaigoje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Komisija ilgalaikio, trumpalaikio turto ir įsipareigojimų inventorizacijai atlikti. Tai nuolat veikianti komisija, kuri atlieka viso įstaigos turto inventorizaciją, tikrina kaip panaudoti įstaigos finansiniai, materialiniai ištekliai.

Darbo grupė korupcijos pasireiškimo tikimybei Panevėžio pataisos namuose nustatyti. Tai nuolat veikianti darbo grupė, rengianti išvadas dėl korupcijos pasireiškimo Panevėžio pataisos namuose tikimybės nustatymo ir teikianti ataskaitas Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

Specialioji ekspertų komisija. Tai nuolat veikianti komisija, skirta administracijos padalinių įslaptintos informacijos apsaugai koordinuoti, informacijos įslaptinimo pagrįstumui įvertinti bei kitiems klausimams, susijusiems su įslaptintos informacijos apsaugos sritimis, spręsti.

Panevėžio pataisos namų darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. Komiteto uždavinys – derinti darbdavio ir darbuotojų interesus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje dvišaliu socialinių partnerių bendradarbiavimo principu.

Panevėžio pataisos namų darbuotojų valdymo komitetas. Komiteto uždavinys – spręsti iškylančias problemas, susijusias su tarnybos (darbo) įstaigoje sąlygomis, darbuotojų socialinėmis ir ekonominėmis garantijomis.

Darbo grupė Panevėžio pataisos namų metinių veiklos planų rengimui organizuoti ir planuojamo laikotarpio veiklos prioritetams nustatyti.

Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija Panevėžio pataisos namuose. Tai kolegiali, visuomeniniais pagrindais veikianti institucija, priimanti sprendimus dėl nuteistųjų prašymų lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos.

Drausmės komisija. Drausmės komisija yra įstaigos direktoriaus patariamoji institucija, svarstanti klausimus dėl nuobaudų ir paskatinimų nuteistosioms skyrimo.

Administracinė komisija. Tai nuolat veikianti komisija, kuri pagal savo kompetenciją nagrinėja ir pateikia nuomonę dėl nuteistųjų malonės prašymų Lietuvos Respublikos Prezidentui.

Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme priskyrimo grupėms ir suskirstymo į būrius bei nuteistųjų arešto bausme suskirstymo į kameras komisija. Tai nuolat veikianti komisija, kuri pirmą kartą po nuosprendžio įsiteisėjimo atvykusias į Panevėžio pataisos namus iš kardomojo kalinimo vietos nuteistąsias, priskiria grupei, taip pat suskirsto į būrius ir kameras.

Nuteistųjų ir jų vaikų iki trejų metų perkėlimo į Panevėžio pataisos namų Vaikų (kūdikių) skyrių komisija. Tai nuolat veikianti komisija, kuri svarsto nuteistų motinų, turinčių vaikų iki trejų metų, prašymus apgyvendinti jų vaikus Panevėžio pataisos namų vaikų (kūdikių) skyriuje.

Panevėžio pataisos namų nuteistųjų, kurioms gali būti suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos, vertinimo komisija. Tai nuolat veikianti komisija, kuri svarsto ir vertina nuteistųjų, kurioms gali būti suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos, kandidatūras.

Informacija atnaujinta 2017 m. kovo 27 d. 13:44

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos