Asmens duomenų apsauga

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į Panevėžio pataisos namų duomenų apsaugos pareigūną klausimais, susijusiais su Panevėžio pataisos namuose tvarkomais jų asmens duomenimis, - Vilma Čičirkienė, tel. 8 45 461 63, duomenuapsauga@paneveziopn.lt

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PANEVĖŽIO PATAISOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠAS

 

BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS

 

ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS

Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 29 d. 09:03

Alternatyvi bausmė

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?