Aktualu (nuteistųjų ir suimtųjų artimiesiems)

 

     Informuojame, kad nuo 2021 m. kovo 6 d. atnaujinti trumpalaikiai bekontakčiai iki 1 valandos trukmės pasimatymai su ne daugiau kaip dviem lankytojais vienu metu, vienas iš kurių privalo būti pilnametis asmuo. Atvykstantiems į pasimatymus asmenims privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones.

    Trumpalaikiai pasimatymai be kontakto registruojami iš anksto nurodytais laikais:

9.30 val., 11.00 val., 12.30 val., 14.00 val.

     Dėl pasimatymų ir kitos informacijos suteikimo galite kreiptis

     tel. (8 45) 460 940

     el. paštas: pasimatymai@paneveziopn.lt

  


     Vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-167 „Dėl rekomendacijų Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžioms įstaigoms, užtikrinant sklandžią šių įstaigų veiklą valstybės lygio ekstremalios situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152, metu, patvirtinimo“, Panevėžio pataisos namuose suteikiami tik trumpalaikiai pasimatymai be kontakto (ne daugiau kaip 3 asmenys). Trumpalaikiai pasimatymai be kontakto vyksta pagal iš anksto sudarytus grafikus: (antradieniais – šeštadieniais) nuo 9.30 val. iki 12.30 val. ir nuo 13.00 val. iki 16.00 val.

     Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų suteiktas pasimatymas, su Panevėžio pataisos namų administracija elektroniniu paštu pasimatymai@paneveziopn.lt arba telefonu (8 45) 460 940 suderina atvykimo laiką ir pateikia prašymą suteikti pasimatymą, kurį užpildyti gali iš anksto arba atvykęs į įstaigą.

     Registruotis į pasimatymus telefonu galite:

Antradienis - penktadienis  9.00 - 12.00 val.; 12.45 - 15.30 val.

Šeštadienis  9.00 - 13.00 val.

Dėl pasimatymų ir kitos informacijos suteikimo galite kreiptis 

tel. (8 45) 460 940

el. paštas pasimatymai@paneveziopn.lt

 


         Nuteistiesiems leidžiami pasimatymai: ilgalaikiai iki 1 paros, trumpalaikiai iki 3 valandų.

     Ilgalaikiai pasimatymai suteikiami tik su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas.

     Trumpalaikiai pasimatymai neatskiriant nuteistojo nuo lankytojų suteikiami su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais ir asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas.

     Su kitais lankytojais trumpalaikiai pasimatymai vyksta specialiose patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir nuteistojo fizinis kontaktas negalimas.

    Taip pat informuojame, kad atvykusiems į ilgalaikius pasimatymus draudžiama įsinešti savo atsivežtų (atsineštų) maisto produktų, juos galite įsigyti Panevėžio pataisos namų parduotuvėje.

   Atvykusieji į ilgalaikius pasimatymus ir nustatyta tvarka pareiškę pageidavimą, gali būti maitinami nuteistųjų valgykloje gaminamu maistu.

Neleistinų įsinešti ir turėti laisvės atėmimo vietų įstaigose daiktų sąrašas

Nuteistųjų (suimtųjų) pasimatymų suteikimo tvarka

Nuteistųjų (suimtųjų) teisė gauti pašto ar perduodamus siuntinius

Prašymas dėl pasimatymo suteikimo

Bausmių vykdimo kodeksas

Suėmimo vykdimo įstatymas

Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklės

Asmenų, atvykusių į ilgalaikius pasimatymus, apsipirkimo ir maitinimo laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarka

 


GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Lietuvos Respublikos Vyriausybeipaskelbus ekstremalią padėtį, Panevėžio pataisos namuose iš asmenų nebus priimami grynieji pinigai. Asmenys, norintys perduoti pinigus nuteistosioms (suimtosioms), gali juos pervesti į Panevėžio pataisos namų depozitinę sąskaitą.

Privalomi rekvizitai:

Gavėjas – Panevėžio pataisos namai

Bankas – AB SEB bankas, banko kodas 70440

Sąskaitos numeris - LT33 7044 0600 0828 2431

Mokėjimo paskirties grafoje būtina nurodyti nuteistojo vardą, pavardę, gimimo datą.


 

 

 

Informacija atnaujinta 2021 m. kovo 15 d. 14:39

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos