Simona Švec

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 9 d. 16:20