Laisvos darbo vietos


Visa informacija apie laisvas darbo vietas

Kontaktai

Technikos g. 34, Kaunas

Tel.:   (8 37) 452 371
Faks. (8 37) 452 155

El. p. info@nti-pn.lt

 

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama 

 

Dėl pasimatymų suteikimo skambinti tel. (8 37) 764 531

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

 

Komisijos

 

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų Lygtinio paleidimo komisija

 

Darbuotojų valdymo komitetas sudarytas įstaigos direktoriaus 2016 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 1-132 (Komiteto sudėtis pakeista 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-288 ir 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1-11). Komitetas yra nuolat veikiantis patariamasis organas, kurio pagrindinis uždavinys – spręsti iškylančias problemas, susijusiais su tarnybos (darbo) įstaigoje sąlygomis ir socialinėmis garantijomis, bendradarbiaujant socialiniams partneriams – įstaigos ir profesinių sąjungų atstovams.

 

Komisija biudžeto programos 203001 Bausmių sistema“ uždavinių ir veiksmų vykdymui bei įgyvendinimo kontrolei užtikrinti sudaryta įstaigos direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1-81 (Komisijos sudėtis pakeista 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-286 ir 2017 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-17). Komisija rengia metinius veiklos planų projektus, rengia apibendrintas šių planų atskaitas, analizuoja pasiektus rezultatus, teikia pasiūlymus problemų šalinimui.

 

Priemokų, premijų bei materialinių pašalpų įstaigos darbuotojams skyrimo komisija sudaryta įstaigos direktoriaus 2017 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 1-195 . Komisija svarsto priemokų, premijų bei materialinių pašalpų skyrimą įstaigos darbuotojams.

 

Ūkinės ir finansinės veiklos taryba sudaryta įstaigos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1-196 (Tarybos sudėtis pakeista 2017 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 1-97). Taryba yra įstaigos direktoriaus patariamasis organas, kuris svarsto ir teikia įstaigos direktoriui pasiūlymus dėl įstaigos biudžeto asignavimų planavimo ir valstybės turto efektyvaus, atitinkančio programose nustatytus uždavinius ir tikslus, naudojimo bei užtikrina Pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo, pareigybių aprašymų rengimo ir kompetencijų lygių nustatymo metodikos įgyvendinimą.

 

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų viešojo pirkimo komisija sudaryta įstaigos direktoriaus 2015 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-105 (Komisijos sudėtis paskutinį kartą pakeista 2017 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1-159). Nuolat veikianti komisija organizuoja ir atlieka įstaigos viešąjį pirkimą.

 

Darbo grupė korupcijos prevencijai ir jos kontrolei vykdyti bei korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui įstaigoje atlikti sudaryta įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 1-6. Darbo grupė teikia Kalėjimų departamentui pasiūlymus dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių metinių planų rengimo, atsiskaito Kalėjimų departamentui už Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių metinių planų vykdymą, atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.

 

Dokumentų ekspertų komisija sudaryta įstaigos direktoriaus 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-14 (Komisijos sudėtis pakeista 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1-102 ir 2015 m. lapkričio 20 įsakymu Nr. 1-272). Komisija nagrinėja bendrųjų (neįslaptintų) dokumentų ekspertizės, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo klausimus.

 

Specialioji ekspertų komisija sudaryta įstaigos direktoriaus 2016 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 1-61 (Komisijos sudėtis pakeista 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-341). Komisija koordinuoja įstaigos struktūrinių padalinių disponuojamą įslaptintos informacijos apsaugą, vertina informacijos įslaptinimo pagrįstumą, sprendžia kitus įslaptintos informacijos apsaugos sričių klausimus.

 

Informacija atnaujinta 2018 m. liepos 12 d. 13:19

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos

 

Projektas