Kontaktai

Marijampolės pataisos namai

Sporto g. 7, LT-68501 Marijampolė

Tel.: +370 343 70425

Faks.: +370 343 75961

El. paštas: info@mpn.lt

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS 

 (8 5) 271 9022

pasitikejimas@kalejimai.lt

 

Spausdinti

Veiklos sritys

Marijampolės pataisos namai - laisvės atėmimo bausmę vykdanti pataisos įstaiga

 

  • Marijampolės pataisos namai Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldi biudžetinė įstaiga.  Pataisos namų adresai: Sporto g. Marijampolė LT-68230, J.Biliūno g.14, LT-70423 Kybartai
  • Pataisos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro įsakymais, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymais, pataisos namų nuostatais, darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.
  • Įstaigos veikla grindžiama demokratinio valstybės administravimo principais: įstatymo viršenybės, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo.
  • Pataisos namų darbuotojų veikla grindžiama įstatymo viršenybės, lygiateisiškumo, politinio neutralumo, skaidrumo ir karjeros principais.
  • Pataisos namams vadovauja direktorius, kuris yra tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui ir asmeniškai atsako už pataisos namams pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą. Įstaigos administraciniai padaliniai darbą organizuoja vadovaudamiesi pataisos namų direktoriaus patvirtintais administracinių padalinių nuostatais. Administracinių padalinių vadovai yra asmeniškai atsakingi už vadovaujamo padalinio darbo organizavimą, jam pavestų funkcijų, pataisos namų vadovybės rezoliucijų ir žodinių pavedimų vykdymą. Administracinių padalinių vadovai tiesiogiai atskaitingi pataisos namų direktoriui ar jo pavaduotojams pagal pataisos namų direktoriaus priskirtas veiklos sritis.
  • Marijampolės pataiso  namų veiklos sritis – nuteistųjų rengimas integracijai į visuomenę

 

Įstaiga, rengdama nuteistuosius integracijai į visuomenę:

 

  • vykdo nuteistųjų socialinę reabilitaciją;
  • organizuoja nuteistųjų užimtumą darbu įstaigoje ir už įstaigos teritorijos ribų;
  • skiria nuobaudas nuteistiesiems, nesilaikantiems įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų pareigų ir draudimų, skatina pavyzdingai besielgiančius nuteistuosius, vadovaudamiesi Bausmių vykdymo kodeksu;
  • organizuoja nuteistųjų užimtimą naudinga ir tikslinga veikla, kartu su Švietimo ir mokslo ministerija ir Marijampolės miesto savivaldybės administracija - nuteistųjų profesinį ir bendrąjį mokymą.
Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 2 d. 11:48