Vykdomi projektai

 

Pagal 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ Marijampolės pataisos namai 2013 m. spalio 15 d. pasirašė projekto „Prevencinės grupės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas“ finansavimo ir administravimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra. Projekto „Prevencinės grupės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas“ pagrindinis tikslas yra laisvės atėmimo vietų pareigūnų specialiųjų administracinių gebėjimų tobulinimas suimtųjų ir nuteistųjų apsaugos srityje, užtikrinant teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo principo įgyvendinimą, profesionalus, pagrįstas pažangia praktika bausmių vykdymo sistemos personalo rengimas kvalifikacijos tobulinimas Projekto įgyvendinimo metu numatoma pagerinti ir sustiprinti tikslinės grupės dalyvių specialiuosius administracinius gebėjimus bei pakelti personalo kvalifikaciją, kas leis padidinti šios viešojo sektoriaus srities veiklos efektyvumą.

Įgyvendinus projektą, bus prisidėta prie Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 1 uždavinio „tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje“ realizavimo, gerinant bausmių vykdymo sistemos personalo rengimą, stiprinant administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje.

Projekto bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma 426 ,00 tūkst. Lt., vykdymo periodas yra 22 mėnesiai - nuo 2013 m. spalio 15 d. iki 2015 m. rugpjūčio 15 d. Projekto tikslinę grupę sudaro Kalėjimų departamentui pavaldžių laisvės atėmimo vietų, Mokymo centro prie Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos personalas. Tai statutiniai valstybės tarnautojai (90 žmonių).

Informacija atnaujinta 2014 m. spalio 28 d. 15:11