Komisijos

SVARBIAUSIOS ĮSTAIGOJE VEIKIANČIOS KOMISIJOS BEI DARBO GRUPĖS

 

Marijampolės pataisos namų viešųjų pirkimų komisija, sudaryta Marijampolės pataisos namų direktoriaus 2021 m.kovo 24 d. įsakymu Nr. 4/07-75. Tai nuolat veikianti komisija, organizuojanti ir vykdanti viešuosius pirkimus įstaigoje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Marijampolės pataisos namų ūkinės finansinės veiklos komisija, sudaryta Marijampolės pataisos namų direktoriaus 2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 4/07-55. Tai nuolat veikianti komisija, kuri analizuoja pataisos namų ūkinės ir finansinės veiklos rodiklius bei pataria pataisos namų direktoriui ūkinės finansinės įstaigos veiklos klausimais.

 

Marijampolės pataisos namų darbuotojų valdymo komitetas, sudarytas Marijampolės pataisos namų direktoriaus įsakymu 2021 m. vasario 18 d. Nr.4/07-51. Tai veikiantis komitetas, kuris sprendžia iškylančias problemas, darbuotojams dėl socialinių ir ekonominių sąlygų bei garantijų, bendradarbiaujant socialiniams partneriams: įstaigos ir profesinių sąjungų, pasirašiūsių kolektyvinę sutartį.

 

Marijampolės pataisos namų Etikos komisija, sudaryta Marijampolės pataisos namų direktoriaus 2021 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 4/07-120. Tai nuolat veikianti komisija, kuri prižiūri Etikos kodekso nuostatus.

Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 2 d. 11:26