Konkursai ir atrankos

Skelbiame atranka asmenų, pageidaujančių mokytis pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą

2015-11-07

Skelbiame asmenų, pageidaujančių mokytis pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą, prašymų dalyvauti atrankoje priėmimą. (mokymas trunka 9 mėnesius, vyksta Vilniuje, mokama 140 EUR. stipendija).

 

Specialūs reikalavimai pretendentams:

1. turėti vidurinį išsilavinimą.

2. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiu įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

4. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje asmeniškai privalo pateikti įstaigai:

1. rašytinį prašymą mokytis pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3. brandos atestatą ir jo priedus (originalus arba notaro patvirtintas kopijas);

3. gyvenimo aprašymą;

4. užpildytą Pretendento anketą.

 

Dokumentus dėl dalyvavimo atrankoje pateikti Personalo skyriui asmeniškai, adresu Sporto g. 7 Marijampolė, elektroniniu paštu personalas@mpn.lt 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Personalo skyriuje (215 kab.) arba tel.: 8 343 73851. 

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. rugpjūčio 5 d. 12:02