Kontaktai

Marijampolės sektorius

Sporto g. 7, LT-68501 Marijampolė

Tel.: +370 343 70425

Faks.: +370 343 75961

El. paštas: info@mpn.lt

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Konkursai ir atrankos

PASKELBTA ATRANKA Į 1- OJO SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGAS

2021-08-27

 

             Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 15 straipsniu, 28 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ 1.7 punktu:

             1. S k e l b i u   atranką į dvi laisvas 1-ojo Saugumo valdymo skyriaus specialisto (statutinis vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, pareigybės grupė – 12, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) 5,7 - 11,5) pareigybę. Pareigybė reikalinga vykdyti pataisos namų apsaugą ir suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme priežiūrą.

              2. N u s t a t a u, kad:

              2.1. pretendentaituri atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

              2.1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;

              2.1.2. būti išėjusiam įvadinio mokymo kursų programą ir išlaikiusiam baigiamuosius egzaminus Kalėjimų departamento Mokymo centre.

             2.1.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

             2.1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

           2.1.4. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

           2.1.5. atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“;

           2.1.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams ir pareigūnams, įtrauktiems į vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvusiems pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, kursantams, sąvado patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims, pretenduojantiems į statutines pareigas.

         2.2. asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, asmeniškai arba siųsti elektroniniu paštu kristina.smolskiene@mpn.lt, ir simona.brazauskaite@nbfcentras privalo pateikti:

       2.2.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos ( jei pretenduoja pareigūnas), elektroninio pašto adresas;

       2.2.2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

      2.2.3. pretendento anketą;                                                                               

      2.2.4. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams.

      2.3. pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo ( iki 2021 m. rugsėjo 9 d.) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėse dienos;

      2.4. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

     2.5. išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Veiklos organizavimo skyriuje, adresu Sporto g. 7, Marijampolė arba telefonu 8 343 73851.

     3. P a v e d u  Veiklos organizavimo skyriui:

    3.1. pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos su organizuojama atranka susijusią informaciją, reikalingą paskelbti šių įstaigų interneto svetainėse;

    3 .2. informaciją apie atranką viešai paskelbti įstaigos skelbimų lentoje ir interneto svetainėje.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                                         Zenonas Kunca                                                                                                  

 

 

 
 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugpjūčio 27 d. 11:30
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?