Kontaktai

Marijampolės sektorius

Sporto g. 7, LT-68501 Marijampolė

Tel.: +370 343 70425

Faks.: +370 343 75961

El. paštas: info@mpn.lt

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Konkursai ir atrankos

Paskelbta atranka į laisvas 1-ojo Resocializacijos skyriaus specialisto pareigas

2020-05-20

MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATRANKOS Į 1- OJO RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGAS PASKELBIMO

 

2020 m. gegužės 19 d.  Nr.

Marijampolė

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 15 straipsniu, 28 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“, 4, 6, 10, 11 ir 12 punktais:

1. S k e l b i u   atranką į dvi laisvas 1-ojo Resocializacijos skyriaus specialisto (statutinis vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, pareigybės grupė – 12, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) 5,7 - 11,5) pareigybę. Pareigybė reikalinga vykdyti vykdyti asmenų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę įstaigoje, socialinę reabilitaciją, siekiant mažinti nuteistųjų nusikalstamo elgesio riziką, motyvuojant nuteistuosius socialiai reabilituotis.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. pretendentaituri atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;

2.1.2. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti racionalius sprendimus;

2.1.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

2.1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą;

           2.1.4. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

           2.1.5. atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“;

           2.1.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams ir pareigūnams, įtrauktiems į vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvusiems pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, kursantams, sąvado patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus (III skiltis), asmenims, pretenduojantiems į statutines pareigas.

2.2. asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, asmeniškai arba siųsti registruotu paštu ar elektroniniu paštu kristina.smolskiene@mpn.lt, privalo pateikti:

2.2.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, ir jei turi, elektroninio pašto adresas;

2.2.2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

2.2.3. gyvenimo aprašymą;                                                                              

2.2.4. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams.

2.3. pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėse dienos;

2.4. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

2.5. išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Veiklos organizavimo skyriuje, adresu Sporto g. 7, Marijampolė arba telefonu 8 343 73851.

3. P a v e d u  Veiklos organizavimo skyriui:

3.1. pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos su organizuojama atranka susijusią informaciją, reikalingą paskelbti šių įstaigų interneto svetainėse;

3.2. informaciją apie atranką viešai paskelbti įstaigos skelbimų lentoje ir interneto svetainėje.

 

 

                           Direktorius                                                                                       Regimantas Kavaliauskas

  

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 20 d. 16:11
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?