Kontaktai

Marijampolės sektorius

Sporto g. 7, LT-68501 Marijampolė

Tel.: +370 343 70425

Faks.: +370 343 75961

El. paštas: info@mpn.lt

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Konkursai ir atrankos

Paskelbta atranka į laisva 2-ojo Resocializacijos skyriaus specialisto pareigas

2020-10-15

 

 

MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATRANKOS Į ANTROJO RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGAS PASKELBIMO

 

2020 m. spalio   d. Nr.

Marijampolė

 

                   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 15 straipsniu, 28 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ I ir II skyriaus nuostatomis:

                   1. S k e l b i u  atranką 1 (vienai) laisvai specialisto (statutinis vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, pareigybės grupė – 12, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) 5,7 - 11,5) pareigybei užimti. Pareigybė reikalinga nuteistųjų socialinės reabilitacijos organizavimui ir vykdymui, darbui Marijampolės pataisos namų 2-ajame Resocializacijos skyriuje, adresu J. Biliūno g. 14, Kybartai.

                    2. N u s t a t a u , kad:

                    2.1. pretendentai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                    2.1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

                    2.1.2. būti susipažinusiam su bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

                    2.1.3. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

                    2.1.4. atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“;

                  2.1.5. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams ir pareigūnams, įtrauktiems į vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvusiems pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, kursantams, sąvado patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus (III skiltis), asmenims, pretenduojantiems į statutines pareigas.

                2.2. asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, asmeniškai arba siųsti registruotu paštu ar elektroniniu paštu renata.muriniene@mpn.lt, privalo pateikti:

               2.2.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, ir jei turi, elektroninio pašto adresas;

               2.2.2. asmens tapatybę ir pilietybę, bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

               2.2.3. gyvenimo aprašymą;                                                                              

               2.2.4. pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);

               2.2.5. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

              2.2.6. asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, atspausdintą privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą.

              2.3. pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėse dienos;

             2.4. išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Veiklos organizavimo skyriuje, adresu J. Biliūno g. 14, Kybartai arba telefonu 8 342 30001.

            3. P a v e d u  Veiklos organizavimo skyriui:

            3.1. šį įsakymą paskelbti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžioms įstaigoms;

           3.2. informaciją apie atranką viešai paskelbti įstaigos skelbimų lentoje ir internetiniame tinklapyje.

 

 

 

                  Direktorius                                                                                               Regimantas Kavaliauskas

 

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. spalio 15 d. 09:38
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?