Kontaktai

Marijampolės pataisos namai

Sporto g. 7, LT-68501 Marijampolė

Tel.: +370 343 70425

Faks.: +370 343 75961

El. paštas: info@mpn.lt

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Konkursai ir atrankos

DĖL ATRANKOS Į RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO NUTEISTŲJŲ VERTINIMO KLAUSIMAIS PAREIGAS PASKELBIMO

2021-10-13

 

 

MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATRANKOS Į RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO NUTEISTŲJŲ VERTINIMO KLAUSIMAIS PAREIGAS PASKELBIMO

 

2021 m. spalio 12 d.  Nr. 4/07-204

Marijampolė

 

           Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ 1.7 punktu:

           1. S k e l b i u   atranką į laisvą Resocializacijos skyriaus vyriausiojo specialisto nuteistųjų vertinimo klausimais (statutinis vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, pareigybės grupė – 9, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) 6,6 - 13,0) pareigybę. Pareigybė reikalinga koordinuoti ir kontroliuoti nuteistųjų vertinimo bei socialinio tyrimo išvadų rengimo veiklą, organizuoti pusiaukelės namų specialistų darbą Intensyviai rengiant nuteistuosius lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos bei su tuo susijusių dokumentų valdymą, teisės aktų resocializacijos klausimais vykdymą.

             2. N u s t a t a u, kad:

             2.1. pretendentaituri atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

             2.1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

             2.1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo srityje;

             2.1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;        

          2.1.4. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

           2.1.5. atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“;

           2.1.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams ir pareigūnams, įtrauktiems į vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvusiems pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, kursantams, sąvado patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus (III skiltis), asmenims, pretenduojantiems į statutines pareigas.

         2.2. asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, asmeniškai arba siųsti elektroniniu paštu kristina.smolskiene@mpn.lt arba info@mpn.lt privalo pateikti:

         2.2.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos ( jei pretenduoja pareigūnas), elektroninio pašto adresas;

         2.2.2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

         2.2.3. pretendento anketą;                                                                               

         2.2.4. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams.

         2.3. pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo ( iki 2021 spalio 26 d.) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėse dienos;

         2.4. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

         2.5. išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Veiklos organizavimo skyriuje, adresu Sporto g. 7, Marijampolė arba telefonu 8 343 73851.

         3. P a v e d u  Veiklos organizavimo skyriui:

         3.1. pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos su organizuojama atranka susijusią informaciją, reikalingą paskelbti šių įstaigų interneto svetainėse;

        3.2. informaciją apie atranką viešai paskelbti įstaigos skelbimų lentoje ir interneto svetainėje.

 

 

Direktorius                                                                                                   Regimantas Kavaliauskas

 

 
 
Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 13 d. 14:54
 

Alternatyvi bausmė

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?