Kontaktai

Marijampolės sektorius

Sporto g. 7, LT-68501 Marijampolė

Tel.: +370 343 70425

Faks.: +370 343 75961

El. paštas: info@mpn.lt

 

Kybartų sektorius

J. Biliūno g. 14, LT-70423 Kybartai

Tel.: +370 342 30 003

Faks.:+370 342 30 101

El. paštas: kybartai.administracija@mpn.lt

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Konkursai ir atrankos

Paskelbtas konkursas į laisvas 1-ojo Resocializacijos skyriaus specialisto pareigas

2020-12-21

 

 

MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KONKURSO Į 1- OJO RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGAS PASKELBIMO

 

2020 m. gruodžio 18 d.  Nr. 4/07- 216

Marijampolė

 

               Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1R-340 „ Dėl teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1R-6 „Dėl pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ V skyriumi „Asmenų, pretenduojančių dalyvauti konkurse į laisvas pataisos pareigūno pareigas, tikrinimas ir konkursų organizavimas“:

             1. S k e l b i u   konkursą į šešias laisvas 1-ojo Resocializacijos skyriaus specialisto (statutinis vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, pareigybės grupė – 12, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) 5,7 - 11,5) pareigybes. Pareigybė reikalinga vykdyti vykdyti asmenų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę įstaigoje, socialinę reabilitaciją, siekiant mažinti nuteistųjų nusikalstamo elgesio riziką, motyvuojant nuteistuosius socialiai reabilituotis.

             2. N u s t a t a u, kad:

            2.1. pretendentaituri atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            2.1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;

            2.1.2. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti racionalius sprendimus;

            2.1.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

            2.1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą;

           2.1.4. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

           2.1.5. atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“;

           2.1.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams ir pareigūnams, įtrauktiems į vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvusiems pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, kursantams, sąvado patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus (III skiltis), asmenims, pretenduojantiems į statutines pareigas.

             2.2. asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, asmeniškai arba siųsti elektroniniu paštu kristina.smolskiene@mpn.lt, ir simona.brazauskaite@nbfcentras privalo pateikti:

            2.2.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas;

          2.2.2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

          2.2.3. pretendento anketą;                                                                               

         2.2.4. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams.

         2.3. pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo ( iki 2021 m. sausio 6 d.) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėse dienos;

        2.4. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

        2.5. išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Veiklos organizavimo skyriuje, adresu Sporto g. 7, Marijampolė arba telefonu 8 343 73851.

        3. P a v e d u  Veiklos organizavimo skyriui:

        3.1. pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos su organizuojamu konkursu susijusią informaciją, reikalingą paskelbti šių įstaigų interneto svetainėse;

        3.2. informaciją apie konkursą viešai paskelbti įstaigos skelbimų lentoje ir interneto svetainėje.

 

 

                  Direktorius                                                                              Regimantas Kavaliauskas

 

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. gruodžio 21 d. 08:29
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos