Kontaktai

Marijampolės sektorius

Sporto g. 7, LT-68501 Marijampolė

Tel.: +370 343 70425

Faks.: +370 343 75961

El. paštas: info@mpn.lt

 

Kybartų sektorius

J. Biliūno g. 14, LT-70423 Kybartai

Tel.: +370 342 30 003

Faks.:+370 342 30 101

El. paštas: kybartai.administracija@mpn.lt

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Konkursai ir atrankos

Dėl atrankos į laisvas 1-ojo Saugumo valdymo skyriaus jaunesniųjų specialistų pareigas

2020-04-23

 

 

 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATRANKOS Į LAISVAS 1-OJO SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

JAUNESNIŲJŲ SPECIALISTŲ PAREIGAS SKELBIMO

 

2020 m. balandžio d. Nr.

Marijampolė

 

           Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 15 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo" pakeitimo patvirtinto Atrankos į laisvas vidaus sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašo I ir II skyriaus nuostatomis:

           1. S k e l b i u atranka 10 laisvų jaunesniojo specialisto statutinio valstybės tarnautojo pareigybėms užimti ( pareigybių grupė - 13, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) 4,7 - 11,0). Pareigybė reikalinga vykdyti pataisos namų apsaugą ir suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme priežiūrą, Marijampolės pataisos namų 1 - ajame Saugumo valdymo skyriuje.

           2. N u r o d a u specialiuosius reikalavimus pretendentams:

           2.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;

           2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

           2.3. būti pasirengusiems teisės aktų nustatyta tvarka atlikti nuteistųjų vyrų priežiūrą, apsaugą, apžiūras bei kratas.

           2.4. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado II skiltį;

2.5. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų antrą lygį.

3. N u s t a t a u , kad asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. gegužės 8 d. įskaitytinai, asmeniškai arba elektroniniu paštu kristina.smolskiene@mpn.lt privalo p a t e i k t i:

           3.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

           3.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, ir šių dokumentų kopijas;

           3.3. gyvenimo aprašymą;

           3.4. pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);

           3.5. asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, atspausdintą privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą.

           4. Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Veiklos organizavimo skyriuje (Marijampolė Sporto g. 7) arba tel.: 8 342 73851.

           5. P a v e d u   Veiklos organizavimo skyriui:

           5.1. šį įsakymą paskelbti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžioms įstaigoms;

           5.2. per 3 darbo dienas nuo atrankos paskelbimo informaciją viešai paskelbti įstaigos skelbimų lentoje ir internetiniame tinklalapyje.

 

Direktoriaus    pavaduotojas

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                                                                Zenonas Kunca                                                            

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. balandžio 23 d. 16:01
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos