Viešosios ir administracinės paslaugos

Pažymų juridiniams faktams patvirtinti išdavimas

 

KITOS PASLAUGOS

 

PASTABA: Paslaugos, kurias teikiant naudojami nuteistojo asmens, atliekančio bausmę įstaigoje, duomenys, asmenims suteikiamos tik gavus paties nuteistojo rašytinį sutikimą, teisės aktų nustatyta tvarka.

 


 

VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINES PASLAUGAS, SEKOS SCHEMA

 

Informacija atnaujinta 2021 m. gegužės 27 d. 16:19