Laisvos darbo vietos


Daugiau informacijos apie laisvas darbo vietas

Kontaktai

Lukiškių skg. 6, LT-01108 Vilnius

Tel. +370 5 2649140

Faks. +370 5 2617904

El. paštas: rastine@ltik.lt

 

KontaktaiLukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą, nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@ltik.lt

Vadovybė

Viktoras Davidenko

Direktorius
(8 5) 264 9140 ltik@ltik.lt, viktoras.davidenko@ltik.lt

Romas Ostanavičius

Direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 261 7912 romas.ostanavicius@ltik.lt

...

Direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 264 9142

Kriminalinės žvalgybos skyrius

...

Viršininkas
(8 5) 264 9143, (8 5) 271 8906

Informacija dėl neskelbiamų arba apibendrintai skelbiamų pareigybių

Sveikatos priežiūros skyrius

...

Vedėjas
(8 5) 264 9151

Romualda Varnienė

Vyriausioji slaugos administratorė
(8 5) 264 9151 romualda.varniene@ltik.lt

Eleonora Mirzojan

Šeimos gydytoja

Michail Poloutenko

Gydytojas dermatovenerologas

Ana Juchnevič

Gydytoja dermatovenerologė

Laimutė Kuokštienė

Vidaus ligų gydytoja

Gražina Jakubauskienė

Gydytoja akušerė ginekologė

Boris Momot

Gydytojas radiologas

Gintautė Šyvienė

Gydytojas psichiatras

Marius Laučius, Astra Brogelė

Gydytojai odontologai

Teresa Išutina

Gydytojo odontologo padėjėja

Filimana Zubelienė

Radiologijos laborantė

Jūratė Pošienė, Vilija Mednikovienė, Natalija Grigaliūnienė

Bendruomenės slaugytoja

Zina Jovaišaitė, Valė Veidienė, Ina Juchnevskaja, Svetlana Kryževičienė

Bendrosios praktikos slaugytojos

Birutė Muchliado

Dezinfekuotoja

Saugumo valdymo skyrius

Vidas Ragaišis

Skyriaus viršininkas
(8 5) 264 9141 vidas.ragaisis@ltik.lt

Rolandas Ruslanas Jakučionis

Viršininko pavaduotojas
(8 5) 264 9153 rolandas.jakucionis@ltik.lt

Olga Šilkinienė

Vyriausioji specialistė
(8 5) 264 9146 olga.silkiniene@ltik.lt

Svetlana Rynkevič

Vyriausioji specialistė (dinaminei priežiūrai)
(8 5) 264 9153 svetlana.rynkevic@ltik.lt

Romualdas Sinkevičius

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 264 9147

Edmundas Adamovičius

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 264 9147 edmundas.adamovicius@ltik.lt

Igoris Koiro

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 264 9147

Zbignev Korvin-Piotrovski

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 264 9147

Sigita Sinkevičienė

Vyresnioji specialistė
sigita.sinkeviciene@ltik.lt

Janina Korkuc

Vyresnioji specialistė
(8 5) 261 7603 janina.korkuc@ltik.lt

Stanislavas Semaško

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 264 9147

Rimantas Valaitis

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 264 9153 rimantas.valaitis@ltik.lt

Danielius Pakalnis

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 264 9153

Vitalik Juchnevič

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 264 9147 vitalik.juchnevic@ltik.lt

Aliona Gaidukienė

Specialistė
(8 5) 264 9153 aliona.gaidukiene@ltik.lt

Lina Kazakevičienė

Specialistė
(8 5) 264 9153 lina.kazakeviciene@ltik.lt

Valius Kryževičius

Specialistas
(8 5) 264 9153 valius.kryzevicius@ltik.lt

Gintautas Miliukas

Specialistas
(8 5) 264 9153 gintautas.miliukas@ltik.lt

Paulius Karpičius

Specialistas
(8 5) 264 9153 paulius.karpicius@ltik.lt

Andrejus Lepiochinas

Specialistas
(8 5) 264 9153 andrejus.lepiochinas@ltik.lt

Olga Šimonienė

Inspektorė
olga.simoniene@ltik.lt

Natalija Bukienė

Inspektorė
(8 5) 264 9148 natalija.bukiene@ltik.lt

Ramūnė Semaško

Inspektorė
(8 5) 264 9148 ramune.semasko@ltik.lt

Natalija Sokolova

Inspektorė
(8 5) 271 8855 natalija.sokolova@ltik.lt

Liusė Morozova

Inspektorė
(8 5) 271 8855 liuse.morozova@ltik.lt

Jurgita Vaitkutė

Inspektorė
jurgita.vaitkute@ltik.lt

Diana Milinskaitė

Inspektorė
(8 5) 271 8855 diana.milinskaite@ltik.lt

Virginija Sruoginienė

Inspektorė
virginija.sruoginiene@ltik.lt

Specialistas (dinaminei priežiūrai)

Resocializacijos skyrius

...

Psichologas

Inga Jonaitienė

Psichologas

...

Psichologas

Katažyna Kviatkovska-Lukaševič

Vyriausioji psichologė
(8 5) 264 7248 katazina.kviatkovska@ltik.lt

...

Vedėjas
(8 5) 264 7248

Dovilė Jonuškaitė-Zunkienė

L.e. viršininko pareigas
(8 5) 264 9144 dovile.zunkiene@ltik.lt

Jolanta Zyma

L.e. specialisto pareigas
(8 5) 264 9154 jolanta.zyma@ltik.lt

Eduardas Cypcynas, Marjanas Voroneckis, Rita Aliubavičiūtė, Pavel Urliuk, Audrius Šavareika, Tatjana Malyševa, Ernestas Tylertas, Rasa Narbutienė, Miroslav Roubo, Vitas Autukevičius, Vytenis Černius

Specialistai

Jurij Bogdanovič

Specialistas
(8 5) 261 9602 jurij.bogdanovic@ltik.lt

Milda Šimkutė

Specialistė
(8 5) 264 7248 milda.simkute@ltik.lt

Katažina Jurkėnienė

Bibliotekininkė
katazina.jurkeniene@ltik.lt

Veiklos organizavimo skyrius

Aurelija Gliaudelienė

Vedėja
(8 5) 264 7249 aurelija.gliaudeliene@ltik.lt

...

Patarėjas (dokumentų valdymo klausimais)
(8 5) 264 7249

Milda Mečkovskienė

Patarėja (žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais)
(8 5) 261 8009 milda.meckovskiene@ltik.lt

Dmitrij Michailov

Vyriausiasis specialistas
(8 5) 212 6709 dmitrij.michailov@ltik.lt

Milda Sadauskienė

Vyresnioji specialistė
(8 5) 264 9149 milda.sadauskiene@ltik.lt

..

Vyresnysis specialistas
(8 5) 261 8009

Viktorija Grigaliūnaitė

Vyresnioji teisininkė
(8 5) 212 6709 viktorija.grigaliunaite@ltik.lt

Vadim Dubovskij

Specialistas (informacinių technologijų administravimo klausimais)
(8 5) 264 9149 vadim.dubovskij@ltik.lt

...

Specialistas (personalo administravimo klausimais)

Ona Rukuižienė

Specialistas (laiškų tikrinimo ir pristatymo)
ona.rukuiziene@ltik.lt

Jelena Maksimovič

Specialistas (laiškų tikrinimo ir pristatymo)
jelena.maksimovic@ltik.lt

Elena Čibinskienė

Vyresnioji raštvedė
(8 5) 264 9149 elena.cibinskiene@ltik.lt

Jadvyga Macijauskaitė

Vyresnioji raštvedė
(8 5) 264 9149 jadvyga.macijauskaite@ltik.lt

Greta Macedonskaja

Raštvedė
(8 5) 264 9149 greta.macedonskaja@ltik.lt / ltik@ltik.lt

Gražina Radvilienė

Raštvedė
(8 5) 264 9149 grazina.radviliene@ltik.lt

...

Raštvedys
(8 5) 264 9149

...

Raštvedys
(8 5) 264 9149

Turto valdymo skyrius

Jonas Aleksas Kacilauskas

Vedėjas
(8 5) 261 7102 jonas.kacilauskas@ltik.lt

...

Patarėjas (buhalterinės apskaitos klausimais)

Onutė Ragauskienė

Vyriausioji specialistė
(8 5) 261 9461 onute.ragauskiene@ltik.lt

...

Vyriausiasis specialistas
(8 5) 261 9664

...

Vyresnysis specialistas

Lucija Dakševič

Komendantė
(8 5) 261 9602 lucija.daksevic@ltik.lt

Aldona Choroševska

Sandėlio vedėja
(8 5) 262 7664 aldona.chorosevska@ltik.lt

Dalė Čiapienė

Buhalterė
(8 5) 264 9152 dale.ciapiene@ltik.lt

Ana Markova

Buhalterė
(8 5) 261 9908 ana.markova@ltik.lt

Natalija Ratko

Buhalterė
(8 5) 261 9908 natalija.ratko@ltik.lt

Danguolė Morkūnaitė

Buhalterė
(8 5) 261 9525 danguole.morkunaite@ltik.lt

Janina Martinkėnienė

Buhalterė
(8 5) 261 9525 janina.martinkeniene@ltik.lt

Gintarė Butkevičienė

Specialistė
(8 5) 261 9602 gintare.butkeviciene@ltik.lt

Dangira Dobiliauskaitė

Specialistė
(8 5) 261 9461 dangira.dobiliauskaite@ltik.lt

Genovaitė Bulonienė

Specialistė
(8 5) 261 9461 genovaite.buloniene@ltik.lt

...

Specialistas
(8 5) 261 9602

Nerijus Račkaitis

Inžinierius (statinių priežiūrai, remonto darbams vykdyti)
(8 5) 261 9461 nerijus.rackaitis@ltik.lt

Jan Avtuch

Vairuotojas

Vaclavas Ulevičius

Vairuotojas

Natalija Ratko

Valytoja

Marija Moskalenko

Sandėlininkė
(8 5) 262 7664 marija.moskalenko@ltik.lt

Vilniaus mokymo centras

Arvydas Šuksteris

Direktorius
(8 5) 263 9952 rastine@konsultaciniscentras.vilnius.lm.lt

Algirdas Žalnierūnas

Direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 263 9952

Valstybės įmonė "Mūsų amatai"

Kontaktinis telefonas

(8 5) 261 8402
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 19 d. 08:34