Laisvos darbo vietos


Daugiau informacijos apie laisvas darbo vietas

Kontaktai

Lukiškių skg. 6, LT-01108 Vilnius

Tel. +370 5 2649140

Faks. +370 5 2617904

El. paštas: rastine@ltik.lt

 

KontaktaiLukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą, nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@ltik.lt

Vadovybė

Viktoras Davidenko

Direktorius
(8 5) 264 9140 ltik@ltik.lt, viktoras.davidenko@ltik.lt

Romas Ostanavičius

Direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 261 7912 romas.ostanavicius@ltik.lt

Vladas Lukša

Direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 264 9142 vladas.luksa@ltik.lt

Personalo skyrius

...

Viršininkas
(8 5) 264 9150

Milda Mečkovskienė

Viršininko pavaduotoja
(8 5) 261 8009 milda.meckovskiene@ltik.lt

Dmitrij Michailov

Vyriausiasis specialistas
(8 5) 212 6709 dmitrij.michailov@ltik.lt

Viktorija Grigaliūnaitė

Vyresnioji specialistė (juriskonsultė)
(8 5) 212 6709 viktorija.grigaliunaite@ltik.lt

Zina Stasiulionienė

Specialistė
(8 5) 261 8009 zina.stasiulioniene@ltik.lt

Administracijos reikalų skyrius

Aurelija Gliaudelienė

Viršininkė
(8 5) 264 7249 aurelija.gliaudeliene@ltik.lt

Milda Sadauskienė

Specialistė
(8 5) 264 9149 milda.sadauskiene@ltik.lt

Vadim Dubovskij

Specialistas (informatikos)
(8 5) 264 9149 vadim.dubovskij@ltik.lt

Elena Čibinskienė

Vyresnioji raštvedė
(8 5) 264 9149 elena.cibinskiene@ltik.lt

Jadvyga Macijauskaitė

Vyresnioji raštvedė
(8 5) 264 9149 jadvyga.macijauskaite@ltik.lt

Greta Macedonskaja

Raštvedė
(8 5) 264 9149 greta.macedonskaja@ltik.lt

Gražina Radvilienė

Raštvedė
(8 5) 264 9149 grazina.radviliene@ltik.lt

Elika Krainova

Raštvedė
(8 5) 264 9149 ltik@ltik.lt

Buhalterinės apskaitos skyrius

...

Vyriausioji specialistė
(8 5) 261 9664

Dalė Čiapienė

Buhalterė
(8 5) 264 9152 dale.ciapiene@ltik.lt

...

Buhalterė
(8 5) 261 9525

Janina Martinkėnienė

Buhalterė
(8 5) 261 9525 janina.martinkeniene@ltik.lt

Ana Markova

Buhalterė
(8 5) 261 9908 ana.markova@ltik.lt

Natalija Ratko

Buhalterė
(8 5) 261 9908 natalija.ratko@ltik.lt

Įskaitos skyrius

Jūratė Marija Fiodorova

Viršininkė
(8 5) 264 9146 jurate.fiodorova@ltik.lt

Olga Šilkinienė

Vyriausioji specialistė
olga.silkiniene@ltik.lt

...

Vyresnysis specialistas

Ramūnė Semaško

Inspektorė
(8 5) 264 9148 ramune.semasko@ltik.lt

Natalija Bukienė

Inspektorė
(8 5) 264 9148 natalija.bukiene@ltik.lt

Natalija Sokolova

Inspektorė
(8 5) 271 8855 natalija.sokolova@ltik.lt

Liusė Morozova

Inspektorė
(8 5) 271 8855 liuse.morozova@ltik.lt

Diana Milinskaitė

Inspektorė
(8 5) 271 8855 diana.milinskaite@ltik.lt

Sigita Sinkevičienė

Inspektorė
sigita.sinkeviciene@ltik.lt

Virginija Sruoginienė

Inspektorė
virginija.sruoginiene@ltik.lt

Ūkio skyrius

Jonas Aleksas Kacilauskas

Vedėjas
(8 5) 261 7102 jonas.kacilauskas@ltik.lt

Onutė Ragauskienė

Vyriausioji specialistė
(8 5) 261 9461 onute.ragauskiene@ltik.lt

Jurij Bogdanovič

Specialistas
(8 5) 261 9602 jurij.bogdanovic@ltik.lt

Lucija Dakševič

Komendantė
(8 5) 261 9602 lucija.daksevic@ltik.lt

Dangira Dobiliauskaitė

Inspektorė
(8 5) 261 9461 dangira.dobiliauskaite@ltik.lt

Gintarė Butkevičienė

Inspektorė
(8 5) 261 9602 gintare.butkeviciene@ltik.lt

Genovaitė Bulonienė

Inspektorė
(8 5) 261 9461 genovaite.buloniene@ltik.lt

Jurgita Vaitkutė

Inspektorė
(8 5) 261 9602 jurgita.vaitkute@ltik.lt

Aldona Choroševska

Sandėlio vedėja
(8 5) 262 7664 aldona.chorosevska@ltik.lt

Marija Moskalenko

Sandėlininkė
(8 5) 262 7664 marija.moskalenko@ltik.lt

Vaclavas Ulevičius, Jan Avtuch

Vairuotojai

Apsaugos ir priežiūros skyrius

Vidas Ragaišis

Skyriaus viršininkas
(8 5) 264 9141 vidas.ragaisis@ltik.lt

Rolandas Ruslanas Jakučionis

Viršininko pavaduotojas
(8 5) 264 9153 rolandas.jakucionis@ltik.lt

Zbignev Korvin-Piotrovski

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 264 9147

Igoris Koiro

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 264 9147

Romualdas Sinkevičius

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 264 9147

Edmundas Adamovičius

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 264 9147 edmundas.adamovicius@ltik.lt

Stanislavas Semaško

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 264 9147

Vitalik Juchnevič

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 264 9147 vitalik.juchnevic@ltik.lt

Danielius Pakalnis

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 264 9153

Rimantas Valaitis

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 264 9153 rimantas.valaitis@ltik.lt

Svetlana Rynkevič

Vyriausioji specialistė (dinaminei priežiūrai)
(8 5) 264 9153 svetlana.rynkevic@ltik.lt

Andrejus Lepiochinas

Specialistas
(8 5) 264 9153 andrejus.lepiochinas@ltik.lt

Paulius Karpičius

Specialistas
(8 5) 264 9153 paulius.karpicius@ltik.lt

Gintautas Miliukas

Specialistas
(8 5) 264 9153 gintautas.miliukas@ltik.lt

Valius Kryževičius

Specialistas
(8 5) 264 9153 valius.kryzevicius@ltik.lt

Aliona Gaidukienė

Specialistė
(8 5) 264 9153 aliona.gaidukiene@ltik.lt

Lina Kazakevičienė

Specialistė
(8 5) 264 9153 lina.kazakeviciene@ltik.lt

Specialistas (dinaminei priežiūrai)

Socialinės reabilitacijos skyrius

Ana Urbanavičienė (nėštumo ir gimdymo atostogos)

Viršininkė
ana.urbanaviciene@ltik.lt

Dovilė Jonuškaitė-Zunkienė

Laikinai einanti viršininko pareigas
(8 5) 264 9144 dovile.zunkiene@ltik.lt

Jolanta Zyma

Laikinai einanti specialisto pareigas
(8 5) 264 9154 jolanta.zyma@ltik.lt

Eduardas Cypcynas, Marjanas Voroneckis, Rita Aliubavičiūtė, Pavel Urliuk, Audrius Šavareika, Tatjana Malyševa, Ernestas Tylertas, Rasa Narbutienė, Miroslav Roubo, Vitas Autukevičius, Vytenis Černius

Specialistai

Rūta Trakinskienė (atostogos vaikui prižiūrėti)

Specialistė
ruta.trakinskiene@ltik.lt

Milda Šimkutė

Specialistė
(8 5) 264 7248 milda.simkute@ltik.lt

Katažina Jurkėnienė

Bibliotekininkė
katazina.jurkeniene@ltik.lt

Kriminalinės žvalgybos skyrius

...

Viršininkas
(8 5) 264 9143, (8 5) 271 8906

Informacija dėl neskelbiamų arba apibendrintai skelbiamų pareigybių

Sveikatos priežiūros tarnyba

Aušra Rinkevičienė

Vedėja
(8 5) 264 9151 ausra.rinkeviciene@ltik.lt

Romualda Varnienė

Vyriausioji slaugos administratorė
(8 5) 264 9151 romualda.varniene@ltik.lt

Michail Poloutenko

Gydytojas dermatovenerologas

Ana Juchnevič

Gydytoja dermatovenerologė

Gražina Jakubauskienė

Gydytoja akušerė ginekologė

Gintautė Šyvienė

Gydytojas psichiatras

...

Gydytojas psichiatras

Boris Momot

Gydytojas radiologas

Filimana Zubelienė

Radiologijos laborantė

Marius Laučius, Astra Brogelė

Gydytojai odontologai

Teresa Išutina

Gydytojo odontologo padėjėja

Birutė Muchliado

Dezinfekuotoja

Zina Jovaišaitė, Valė Veidienė, Ina Juchnevskaja, Svetlana Kryževičienė

Bendrosios praktikos slaugytojos

Jūratė Pošienė, Vilija Mednikovienė, Natalija Grigaliūnienė

Bendruomenės slaugytoja

Eleonora Mirzojan

Šeimos gydytoja

Laimutė Kuokštienė

Vidaus ligų gydytoja

Psichologinė tarnyba

Lina Pleskevičienė

Viršininkė
(8 5) 264 7248 lina.pleskeviciene@ltik.lt

Katažyna Kviatkovska-Lukaševič

Specialistė
katazina.kviatkovska@ltik.lt

...

Specialistas

Vilniaus mokymo centras

Sergiejus Kovas

Vyriausiasis specialistas
(8-37) 452 554 sergiejus.kovas@nti-pn.lt

Arvydas Šuksteris

Direktorius
(8 5) 263 9952 rastine@konsultaciniscentras.vilnius.lm.lt

Algirdas Žalnierūnas

Direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 263 9952

Valstybės įmonė "Mūsų amatai"

Kontaktinis telefonas

(8 5) 261 8402
Informacija atnaujinta 2018 m. rugsėjo 4 d. 11:56