Laisvos darbo vietos


Daugiau informacijos apie laisvas darbo vietas

Kontaktai

Lukiškių skg. 6, LT-01108 Vilnius

Tel. +370 5 2649140

Faks. +370 5 2617904

El. paštas: rastine@ltik.lt

 

Bendradarbiavimas

Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas yra užmezgęs dalykinį bendradarbiavimą, rengiant bei vykdant bendrus projektus, organizuojant renginius, dalijantis kitų šalių gerąja patirtimi:
Bendradarbiavimas su įstaigomis pagal sudarytas sutartis

1. 2001 m. balandžio 5 d. sutartis Nr. 14 su Mykolo Romerio universitetu, kuris suteikia metodinę pagalbą socialinės-penitencinės veiklos srityje bei Jungtinis studentų ansamblis prie šio universiteto surengia koncertus kalinamiesiems ir įstaigos darbuotojams. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime yra sudarytos sąlygos minėto universiteto studentams atlikti akademines praktikas;

2. 2003 m. balandžio 9 d. sutartis Nr. 24-305 su Lietuvos AIDS centru, kuris numato ir teikia konkrečias bendras priemones ŽIV/AIDS/LPI, narkomanijos prevencijos srityje.          

3. 2003 m. rugsėjo 11 d. sutartis su Vilniaus darbo birža, kuri bendradarbiauja dėl išleistų į laisvę asmenų užimtumo programų sudarymo ir įgyvendinimo, priemonių dėl numatomų išleisti asmenų didinimo, jų konsultavimo bei mokymo, informacinės medžiagos rengimo bei apsikeitimo. Kartą į ketvirtį atvyksta darbo biržos atstovai, kurie supažindina nuteistuosius, paliktus atlikti ūkio darbus, su situacija darbo rinkoje, nedarbo problemomis, darbo biržos siūlomomis programomis, atsako į rūpimus klausimus;

4. 2003 m. spalio 10 d. sutartis Nr. 22-453 su Vilniaus universiteto Teisės fakultetu, kuris teikia teisinę pagalbą teisinės literatūros ir teisinės informacijos srityje. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime šio universiteto Baudžiamosios teisės katedros studentams organizuojamos pažintinės ekskursijos;

5. 2003 m. lapkričio 27 d. sutartis Nr. 22-489 su nekomercine Švedijos asociacija ,,CRIS“, kuri teikia socialinę, kultūrinę, psichologinę pagalbą asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę įstaigoje;

6. 2004 m. sausio 21 d. sutartis su Vilniaus pedagoginio universiteto biblioteka, kuri teikia (skolina) mokslinę literatūrą įstaigai bibliotekos nuostatų nustatyta tvarka.

Per vienerius kalendorinius metus vidutiniškai apie 20 studentų iš Vilniaus pedagoginio universiteto lankosi įstaigoje pažintiniu tikslu bei atlieka įstaigoje mokomąsias pedagogines praktikas, kurios, vadovaujantis sutartimi, yra įformintos Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymais;
 

7. 2004 m. rugpjūčio 3 d. sutartis Nr. 24-284 su Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato 2-uoju policijos komisariatu, kuris išduoda, keičia ir įteikia nuteistiesiems asmens tapatybės korteles;

8. 2005 m. sausio 11 d. sutartis (atnaujinta) Nr. 24-14 su Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos institutu, su kuriuo dalyvaujama tarptautinėse programose partnerio lygyje ir kuris teikia įstaigai metodines mokomąsias priemones bei priima ir apmoka nuteistųjų, laikomų įstaigoje, studijas. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime šio universiteto studentai atlieka akademines praktikas;

9. 2007 m. sausio 10 d. sutartis Nr. 24-55 su Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacija, kurios nariai (kapelionai) sielovados, pagalbos ir krikščioniško švietimo tikslais periodiškai lanko įstaigoje laikomus nuteistuosius;

10. 2010 m. vasario 23 d. sutartis Nr. 24-1234 su Lietuvos Caritas organizacija, kurios atstovai vykdo socialinį-dvasinį darbą su įstaigoje esančiais nuteistaisiais bei padeda jiems reintegruoti į visuomenę. Kunigas Kęstutis Masaitis lanko nuteistuosius, atliekančius bausmę kalėjime, nuteistuosius, paliktus atlikti ūkio darbus. Šeštadieniais aukoja mišias įkalinimo įstaigoje įrengtoje koplyčioje. Su nuteistaisiais susitinka Lietuvos Caritas „Kalinių globa ir reintegracija" projekto savanoriai, kurie bendrauja sielovados klausimais. 2010 m. kovo mėnesį savanoriai pradėjo vykdyti krikščionišką programą „ALFA", kuri truks apie 3 mėnesius;

11. 2012 m. gegužės 24 d. sutartis Nr. 12-06/82-26 su VŠĮ „OFM Mažesnieji Broliai", kurios nariai bendradarbiauja organizuojant bendrus renginius ir siekia, kad bet kokia bendrai vykdoma veikla pagelbėtų tiek visuomenei, tiek ir nuteistiesiems, pagerintų jų psichologinę būseną, paįvairintų ir dvasiškai praturtintų nuteistųjų bei darbuotojų kasdienybę.

12.  2012 m. spalio 9 d. sutartis Nr. 82-27 su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, kurios tikslas sudaryti galimybę laisvės atėmimo vietose esantiems asmenims naudotis Nacionalinės bibliotekos teikiamomis informacinėmis paslaugomis, skatinti ir ugdyti poreikį kokybiškai informacijai.

13.  2012 m.  lapkričio 21 d. sutartis Nr. 82-35 su VšĮ  "Lesė", kurios tikslas paįvairinti nuteistųjų užimtumą ir laisvalaikį prasminga veikla, skatinti įtraukimą į socialines veiklas, ugdyti socialinės atsakomybės jausmą bei empatiją, vykdyti žiauraus elgesio su guvūnais prevenciją.

14. 2018 m. balandžio 19 d. sutartis Nr. 82-4 su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija.

Bendradarbiavimas su įstaigomis pagal susitarimą

1.  Bendradarbiaujama su Prancūzijos kultūros centru prie Prancūzijos ambasados Lietuvoje, kurio pagalba užmegzti ryšiai su buvusiu Prancūzijos žandarmerijos pulkininku Filip Masson, kuris skaito paskaitas apie specialiųjų priemonių taikymo praktikoje teisinius pagrindus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugą.

2.  Bendradarbiaujama su Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus dalinio pareigūnais, su kuriais kartu vyksta Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnų praktiniai ir teoriniai užsiėmimai, bendros kratos, įvairios sportinės varžybos.

3.  Bendradarbiaujama su Lietuvos muzikos akademija, kurios dainų ir šokių kolektyvai koncertuoja įstaigoje laikomiems nuteistiesiems bei darbuotojams.

 

 

Įstaiga taip pat palaiko ryšius su Vilniaus arkivyskupija, ,,SOS vaikai“, kurių atstovai periodiškai lanko nuteistuosius, teikia labdarą, lankosi švenčių progomis ir bendrauja su nuteistaisiais, įteikia šventines dovanėles.
Įstaigoje nuolat lankosi ir religinių konfesijų atstovai. Įrengtoje koplyčioje atliekamos religinio pobūdžio apeigos. Vilniaus Šv. Pranciškaus Azijiečio (Bernardinų) parapijos klebonas brolis kunigas Arūnas Peškaitis lanko nuteistuosius iki gyvos galvos, vykdo dvasinę reabilitaciją bei organizuoja Biblijos studijas. Lietuvos stačiatikių arkivyskupijos dvasininkai Vladimir Sobchenko ir Vladimir Rinkevič lanko pravoslavišką tikėjimą išpažįstančius nuteistuosius. Atsižvelgiant į visų Lukiškių TI-K nuteistuosius lankančių religinių konfesijų atstovų prašymą 1- ame gyvenamajame korpuse įrengta patalpa individualiems pokalbiams su nuteistaisiais. Su nuteistaisiais, atliekančiais bausmę kalėjime ir paliktais atlikti ūkio darbus, susitinka pataisos inspekcijos pareigūnai.
 

Informacija atnaujinta 2018m. gegužės 17d. 10:10

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2019 m. vasaris
 
P
A
T
K
P
Š
S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
Visi renginiai ir įvykiai

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos