Direktoriaus įsakymai

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2022 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl konsultavimosi procedūrų pradžios paskelbimo“

Įsakymas Nr. V-100

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2022 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-70 "Dėl nuteistųjų (suimtųjų), aliekančių  laisvės atėmimo bausmę (suėmimą) Laisvės atėmimo vietų ligoninėje ir asmenų, atvykusių į pasimatymą su nuteistuoju (suimtuoju) , pasimatymų suteikimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Įsakymas  Nr. V-70

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-208 "Dėl Nuteistųjų (suimtųjų) laikomų, laisvės atėmimo vietų ligoninėje, vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo".

Įsakymas Nr. V-208

 

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. V-193 "Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Įsakymas Nr. V-193

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. V-191 "Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir apdovanojimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Įsakymas Nr. V-191

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. V-185 "Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbo užmokesčio priemokų nustatymo ir materialinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Įsakymas Nr. V-185

 

Direktoriaus įsakymas  dėl konkurso į laisvas Saugumo valdymo skyriaus jaunesniųjų specialistų pareigybes paskelbimo  2021-05-18 Nr. V-75

Įsakymas Nr V-76

 

Įsakymas dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymo nr. v-228 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2019 m. sausio 31 d. įsakymo nr. v-13 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės administracijos padalinių nuostatų ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo  2021-05-17 Nr. V-75

 Įsakymas Nr. V-75

 

Įsakymas dėl nuteistųjų (suimtųjų), atliekančių laisvės atėmimo bausmę (suėmimą) Laisvės atėmimovietų ligoninėje ir asmenų, atvykusių į pasimatymą su nuteistuoju (suimtuoju), pasimatymo suteikimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-04-07 Nr. V-56

Įsakymas Nr. V-56

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2021 m. balandžio  20 d. įsakymas Nr. V-58 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės  darbuotojų veiksmų kilus gaisrui plano patvirtinimo"

Įsakymas Nr. V-58

Veiksmų planas kilus gaisrui V-58

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-23 „Dėl pareigybių, kurios privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“.

Įsakymas Nr. V-23

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus įsakymas Nr. V-129 "Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės sveikatos priežiūros padalinių pareigybių sąrašų pakeitimo"

Įsakymas Nr. V-129

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus įsakymas Nr. V-296 "Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės 2017 m. liepos 21 d. įsakymo Nr.V-175 " Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbo regalamento patvirtinimo" pakeitimo"

Įsakymas Nr. V-296

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus įsakymas Nr. V-224 "Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės 2017 m. liepos 21 d. įsakymo Nr.V-175 " Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbo regalamento patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo"

Įsakymas Nr. V-224

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus įsakymas Nr. V-27 "Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės  vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo "

Įsakymas Nr. V-27

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus įsakymas Nr. V-5 "Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės  administracijos ir valdymo struktūros schemos patvirtinimo "

Įsakymas Nr. V-5

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus įsakymas Nr. V-296 "Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės 2017 m. liepos 21 d. įsakymo Nr,  V-175  "Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

Įsakymas Nr. V-296

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus įsakymas Nr. V-219 "Dėl pacientų prašymų ir skundų, susijusių su sveikatos priežiūros paslaugomis, nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Įsakymas Nr-V219

Skundų tvarkos aprašas

 

 

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus įsakymas Nr. V-223 "Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo."

Įsakymas Nr. V-223

 

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus įsakymas Nr. V-224 „Dėl Laisvės vietų ligoninės 2017 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-175 „Dėl laisvės atėmimo vietų ligoninės darbo reglamento patvirtinimo “ pakeitimo ir papildymo“.

 Įsakymas Nr. V-224


 

 

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2017-12-29 įsakymas  Nr. V-326 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbo tarybos rinkimų organizavimo tvarkos aprašo“

Aprašas


 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2017-09-10 įsakymas  Nr. V-201„Dėl Viešojo aukciono komisijos darbo reglamento ir nereikalingo arba netibkamo (negalimo) naudoti Laisvės atėmimo vietų ligoninės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo


Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2016-11-24 įsakymas  Nr. V-261 „Dėl planinių konsultacijų kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”


Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2016-01-15 įsakymas  Nr. V-14 „Dėl narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos komisijos sudarymo”


Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2014-12-17 įsakymas  Nr. V-248 „Dėl komisijos sudėties patvirtinimo”


Informacija atnaujinta 2022 m. rugpjūčio 2 d. 13:40

 

INFORMACIJA DĖL PASIMATYMŲ

 

Plačiau skaityti čia

Įvykių kalendorius

 
2023 m. rugsėjis
 
P
A
T
K
P
Š
S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Visi renginiai ir įvykiai

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras