Vytautas Markevičius (atsakingas už nuteistųjų įskaitą)

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-477

 

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą. Kontroliuoti atvykstančių ir išvykstančių nuteistųjų įskaitą, užtikrinti suimtųjų ir nuteistųjų asmenų priėmimo, laikymo, perkėlimo ir paleidimo iš pataisos įstaigos teisėtumą.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 17:25