Dainius Ceslevičius

 

2019 m. liepos 31 d. Nr. V-304

 

Antrojo sektoriaus SVS viršininko pareigybė reikalinga vadovauti skyriui, organizuoti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą. Koordinuoti atvykstančių ir išvykstančių nuteistųjų įskaitą, užtikrinant nuteistųjų asmenų priėmimo, laikymo, perkėlimo ir paleidimo iš Įstaigos teisėtumą.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 17:24