Dovydas Šiaulys

 

 2020 m. spalio 30 d. V-442

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. dirba su naujai atvykusiais į pataisos namus, atvirąją koloniją ir areštinę nuteistaisiais, siekdamas nustatyti jų asmenybinius ir elgesio ypatumus, galimus adaptacijos sunkumus laisvės atėmimo vietoje;
  2. dirba su nuteistaisiais, besiruošiančiais išėjimui į laisvę pagal lygtinį paleidimą;
  3. dirba su nuteistaisiais bausmę atliekančiais drausmės grupėje ar kamerų tipo patalpose bei arešto bausmę atliekančiais asmenimis;
  4. teikia psichologinę pagalbą nuteistiesiems, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir asmenines problemas;
 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:43