Laura Vitaitė

 

 2020 m. spalio 30 d. V-442

 

Resocializacijos skyriaus specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nuteistųjų socialinę reabilitaciją jam priskirtame būryje. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – nuteistųjų socialinės reabilitacijos funkcijas.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:39