Marta Ruzveltė (vaiko priežiūros atostogos)

 

 2020 m. spalio 30 d. V-442

 

Resocializacijos skyriaus specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. spalio 23 d. 13:03