Jūratė Danielė

 

 2020 m. spalio 30 d. V-442

 

Resocializacijos skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau-darbuotojas).

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:40