Edita Taparauskiene

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI: 

 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. gegužės 29 d. 14:43