Danutė Marčiulionienė

 

                                                                                                      

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 19 d. 13:54