Vaidotas Martinkevičius

 

 

                SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 
Informacija atnaujinta 2018 m. kovo 27 d. 10:46