Rosita Januškevičė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 7 d. 10:58