Kristina Andrijauskaitė (atostogos vaikui prižiūrėti)

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-477

 

SVS specialisto pareigybė reikalinga organizuoti kontroliuoti nuteistųjų elgesį ir bausmės atlikimo režimo reikalavimų laikymąsi, daktiloskopuoti, fotografuoti nuteistuosius bei suvesti ir tikrinti duomenis kompiuterinėse informacinėse sistemose, teikti SVS budinčiosios pamainos pareigūnams metodinę ir praktinę pagalbą.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:20