Vilmantas Šalkauskas

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-477

 

SVS specialisto pareigybė reikalinga teikti SVS budinčiosios pamainos pareigūnams praktinę pagalbą, kontroliuoti nuteistųjų elgesį ir bausmės atlikimo režimo reikalavimų laikymąsi kamerų tipo patalpose.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:20