Jurgita Ambrulaitienė (vaiko priežiūros atostogos)

 

 2020 m. spalio 30 d. V-442

 

Resocializacijos skyriaus psichologas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

     - dirba su naujai atvykusiais į pataisos namus nuteistaisiais, siekdamas nustatyti jų asmenybinius ir elgesio ypatumus, galimus adaptacijos sunkumus laisvės atėmimo vietoje;
     - dirba su nuteistaisiais, ruošiamais paleidimui pagal LR BVK 157 str. nuostatas;
     - dirba su nuteistaisiais bausmę atliekančiais drausmės grupės ar kamerų tipo patalpose bei asmenimis, nuteistais laisvės atėmimo bausme iki gyvos galvos;
     - teikia psichologinę pagalbą nuteistiesiems, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir asmenines problemas;

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:42