Živilė Juodišiūtė

 

2021 m. vasario 26 d. V-159 

 

Resocializacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti pavaldžių pareigūnų darbą, pagal kompetenciją kaupti nustatytos formos statistinę medžiagą, ruošti skyriaus ataskaitas, užtikrinti tinkamą skyriaus dokumentų tvarkymą bei archyvavimą bei vykdyti nuteistųjų integracijos į visuomenę programą. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – nuteistųjų socialinės reabilitacijos funkcijas.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis parigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 17:26