Raimonda Ivanauskienė

 

 2020 m. spalio 30 d. V-442

 

Specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nuteistųjų socialinę reabilitaciją jam priskirtame būryje. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - nuteistųjų socialinės reabilitacijos funkcijas.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:37