Ovidijus Rutkauskas

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-477

 

SVS specialisto (vykdančio sargybos viršininko funkcijas) pareigybė reikalinga užtikrinti saugomo objekto apsaugą (sargybos kovinę parengtį, išduodamų ginklų, šaudmenų, specialiųjų ir ryšio priemonių saugojimą, taip pat inžinerinių technikos įrenginių būklę).

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas, vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:22