Gediminas Meldažis

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-477

 

Pareigybė reikalinga užtikrinti Viešosios tvarkos pažeidimų prevenciją Pravieniškių gyvenvietėje ir jos apylinkėse ir kontroliuoti Pirmajame sektoriuje Saugumo valdymo skyriaus budinčiosios pamainos pareigūnų darbą, teikti jiems praktinę pagalbą, kontroliuoti nuteistųjų elgesį ir bausmės atlikimo režimo reikalavimų laikymąsi.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas, vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:23