Žilvinas Ralys

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-477

 

SVS vyriausiojo specialisto (vykdančio direktoriaus budinčiojo padėjėjo (toliau vadinama – DBP) funkcijas) pareigybė reikalinga kontroliuoti budinčiosios pamainos pareigūnų darbą, teikti jiems praktinę pagalbą, kontroliuoti tikslų nuteistųjų dienotvarkės vykdymą, užtikrinti nuteistiesiems nustatyto bausmės atlikimo režimo reikalavimų vykdymą, užtikrinti nuolatinę nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:14