Teisutis Kuzminskas

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-477

 

SVS vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą. Kontroliuoti skyriaus pareigūnų ir jaunesniųjų pareigūnų darbą, organizuoti įstaigos apsaugą ir nuolatinę suimtųjų (nuteistųjų) priežiūrą, vykdyti pareigūnų mokymą, užtikrinti specialiųjų ir ryšio priemonių saugojimą, ginkluotės apskaitą, kontroliuoti jų išdavimo ir priėmimo tvarką, užtikrinti nuteistiesiems nustatyto režimo reikalavimų vykdymą.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:14