Tomas Tamašauskas

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-477

 

Pareigybė reikalinga užtikrinti įstaigoje laikomų asmenų nuolatinei elgesio kontrolei, šių asmenų pabėgimui, įstatymais jiems neleistinų turėti daiktų patekimui ir šios vietos užpuolimui užkardyti bei joje esančio turto apsaugai užtikrinti bei vykdyti kinologinę veiklą.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas, vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:23