Konkursai ir atrankos

Laisvės atėmimo vietų ligoninė skelbia konkursą

Skelbiamas konkursas į 4 laisvas Laisvės atėmimo vietų ligoninės Saugumo valdymo skyriaus jaunesniųjų specialistų pareigybes.

 Specialieji reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

2. atitikti pareigūnams Vidaus tarnybos statute nustatytus reikalavimus;

3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymą;

4. atitikti II skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade;

 

5. atitikti antrojo lygio fizinio pasirengimo reikalavimus.

Pretendentas privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą;

4. užpildytą pretendento anketą (Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių 1 priedas);

5. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

6. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį Statuto ir pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.
Dokumentus galima pateikti asmeniškai Laisvės atėmimo vietų ligoninės Veiklos organizavimo skyriaus darbuotojui, atliekančiam personalo administravimo funkcijas, arba siųsti registruotu paštu (adresu Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.), elektroniniu paštu ligonine@lavl.lt

 Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Kalėjimų departamento interneto svetainėje, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama Veiklos organizavimo skyriaus telefonu (8 346) 43784 arba el. paštu aurelija.gliaudeliene@lavl.lt 

 

SVS jaunesniojo specialisto pareigybės aprašymas

 Direktoriaus įsakymas dėl konkurso paskelbimo

Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 7 d. 08:11

INFORMACIJA DĖL PASIMATYMŲ IR COVID-19

 

Plačiau skaityti čia

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2021 m. spalis
 
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Visi renginiai ir įvykiai

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras