Bendradarbiavimas

LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGOS PIETVAKARIO CENTRO IR LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS SOCIALINĖ PARTNERYSTĖ

2021 m. kovo 24 įvyko pirmas nuotolinis susitikimas su LASS atstovais – direktore Jolanta Kručkauskaite ir Kaišiadorių rajono filialo vadove Aušra Gresiene.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga – visuomeninė organizacija, ginanti regėjimo neįgaliuosius bei atstovaujanti jų interesus, sprendžianti savo narių socialinės integracijos visuomenėje problemas. Bendradarbiavimo idėja kilo, kai artėjant pasaulinei baltosios lazdelės dienai, 2020 m. spalio 14 d. Ligoninės nuteistųjų bibliotekoje įvyko susitikimas su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kaišiadorių rajono filialo vadove Aušra Gresiene. Šiai dienai Ligoninėje 3 asmenys atlieka laisvės atėmimo bausmę, kuriems nustatytas aklumas bei 5 asmenys turintys silpną regėjimą. Laisvės atėmimo vietų ligoninė ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centras, atstovaujamas direktorės Jolantos Kručkauskaitės 2021 m. vasario mėnesį pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

 

 

Svarbiausia susitikimo tema buvo, išgirsti pačių nuteistųjų išsakytas aktualias problemas ir aptarti kaip padėti Ligoninės administracijai jas spręsti. Buvo priimtas bendras sprendimas – LASS pagal galimybes nuteistiesiems su regos negalia teiks socialines ir kultūrines paslaugas, organizuos jų švietimą, laisvalaikio užimtumą, aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, sieks mažinti jų atskirtį įkalinimo įstaigoje bei padėti integruotis į visuomenę po bausmės atlikimo.

Susitikimo metu nuteistieji gavo informaciją, kokios LASS filialuose bei dienos centruose teikiamos bendrosios ir specialiosios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, aprūpinimas drabužiais ir avalyne, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmens higienos ir priežiūros paslaugos, esant poreikiui, teikiama pagalba į namus, ugdomi kasdieninio gyvenimo įgūdžiai, teikiama palydovo paslauga.

Taip pat apibendrintos kitos veiklos sritys: LASS bendradarbiauja su LR Seimu, Vyriausybe, savivaldos institucijomis, ruošiant įstatymus, kuriuose būtų atsižvelgiama į regos neįgaliųjų interesus, dalyvauja Neįgaliųjų reikalų tarybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Neįgaliųjų reikalų departamento darbe; su labdaros ir paramos fondais rengia materialinės paramos ir humanitarinio pobūdžio programas, organizuoja globą ir paramą senyvo amžiaus, ligotiems, vienišiems savo nariams; bendradarbiauja su užsienio aklųjų organizacijomis bei fondais; įvairiais būdais skleidžia informaciją apie neregių gyvenimą, jiems iškylančias problemas.

 

Informacija atnaujinta 2021 m. liepos 19 d. 11:39

 

INFORMACIJA DĖL PASIMATYMŲ

 

Plačiau skaityti čia

 

 

Įvykių kalendorius

 
2023 m. gruodis
 
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Visi renginiai ir įvykiai

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras